Vánoční koncert v Tochovickém kostele

 

Vánoční koncert v kostele Sv. Martina v Tochovicích proběhl hned následující den po březnickém koncertě - tedy v úterý 27. prosince 2011 od 17:00 hodin, program byl ale úplně jiný. To jen vyzdvihuje obětavou dlouholetou práci všech členů Březnického komorního orchestru ZUŠ a Březnického smíšeného sboru a především pak pana učitele Ladislava Staňka, který jakožto umělecký vedoucí a dirigent má samozřejmě největší zásluhu. Vlastnímu koncertu byla přítomna řada občanů obce i přidružených vesnic, včetně starosty obce Tochovice p. Radka Waltera.

 

S ohlasem se setkalo uvedení skladby Stefana Andrese a Eduarda Marhuly "Narození Páně" s proloženým biblickým textem. Jeho přednašečem byla paní Petra Bartoníčková.

"Dětská sinfonie" Josepha Haydna, působí vždy rotomile, zvláště když se na ní podílí ti nejmladší muzikanti. Za doprovodu orchestru - zazněla celá řada hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře a jiných dětských nástrojů: triangl, dřevěný blok (dřívka), trumpetka, řehtačka, kukačka, ptačí zpěv (slavík). Z řad obecenstva doplnily tento výčet děti s chrastítky a zvonečky.

Na závěr koncertu zazněla Velká směs vánočních koled Karla Steckera a Bohuslava Fiedlera. Některé z nich zpívala společně se sborem i část posluchačů.

 

Každý posluchač byl - podobně jako v Březnici - po skončení koncertu odměněn malým vánočním přáním, které připravily děti z výtvarného oboru, pod vedením pí. uč. Dany Sedláčkové.

 

plakátek, titulní stránka programu

plakátek, titulní stránka programu

 

 

program (966.96 kB)

 

 

fotogalerie z koncertu:   

 

překrásný betlém v Tochovickém kostele sv. Martinaz přípravy před koncertemještě jednou před zahájenímcelkový pohled do chrámu kostela
komorní orchestr ZUŠ Březniceorchestr v celé své kráserecitátorka paní Petra Bartoníčkovásmíšený pěvecký sbor
sbor doprovázený orchestremhlavní oltářcelkový pohled do publikaLadislav Staněk - dirigent, organizátor a vůbec nejdůležitější postava

9.7.2024

letní prázdniny

Přejeme všem prosluněněné letní prázdniny plné neopakovatelných zážitků. Po prázdninách se můžete - po 25 letech - těšit na novou paní ředitelku.více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít