Slavnost narození Páně

 

 

plakát (1. verze)

plakát (1. verze)

 

plakát (2. verze)

plakát (2. verze)

 

 

K českým vánocům patří neodmyslitelně "Česká mše vánoční" Jakuba Jana Ryby. A letos jsme měli po několikaleté odmlce možnost tuto nádhernou skladbu prvně provést v březnickém kostele sv. Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského (předchozí naše "Rybovky" se uskutečnily buď v kulturním domě v Březnici nebo v kapli sv. Rocha na zdejším hřbitově).

 

Slavnost začala přesně o půlnoci štědrého dne (tedy ve 24:00 hodin 24. prosince 2012), po odbití věžních hodin. Začala zvukami fanfár, hraných na lesnice p. uč. Tomášem Bláhou a jeho žákem (dospělým) Lubošem Hájkem.

 

Vlastní "Českou mši vánoční" provedli Březnický komorní ochestr ZUŠ Březnice, za varhanama seděl Adolf Vondrášek (rovněž člen orchestru, který u této slabnostní příležitosti vyměnil varhany za housle), pěveckých partů (tutti) se ujal Březnický smíšený sbor. Sólové party byly přenechány profesionálům - členům opery divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. A konečně všechno toto řídil a největší poděkování patří učiteli naší školy p. Ladislavu Staňkovi, který dokázal v šibeničním termínu tuto obtížnou skladbu nejen secvičit, ale i organizačně zajistit.

 

Musím konstatovat, že tato akce byla jednou z nepovedenějších za poslední roky. A z řad veřejnosti byl tak velký zájem, že - přestože březnický kostel patří mezi ty opravdu velké - mnoho lidí stálo a mačkalo se.

9.7.2024

letní prázdniny

Přejeme všem prosluněněné letní prázdniny plné neopakovatelných zážitků. Po prázdninách se můžete - po 25 letech - těšit na novou paní ředitelku.více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít