Absolventský koncert Adama Závodského

 

 

plakát

plakát

 

S mimořádným ohlasem se setkal koncert Adama Závodského - bývalého žáka ředitele ZUŠ Březnice Přemysla Zíky - nyní již posluchače 4. ročníku konzervatoře v Českých Budějovicích u paní profesorky Magdy Štajnochrové.

Adamův spolužák Václav Pelouch den před vystoupením vážně onemocněl a Adam tak vlastně pořádal samostatný sólový klavírní recitál. Jako doplňující program byla urychleně do programu zařazena II. věta Beethovena klavírního koncertu, kterou bylo nutno secvičit během jediného dne.

Unikátním počinem bylo právě provedení Klavírního koncertu č. 3 c moll op. 37 Ludwiga van Beethovena (s vlastní kadencí Adama Závodského) - za doprovodu II. klavíru (klavírní výtah orchestrální složky), za nímž seděl Přemysl Zíka. Protože byly hrány první dvě věty, byla - z hlediska vyznění - nejprve hrána II. (Largo) a teprve poté I. věta (Allegro con brio). Doufejme, že Adam bude mít možnost si celý koncert zahrát s orchestrem [škoda jen, že v Českých Budějovicích působící Jihočeská komorní filharmonie umožňuje společné vystupování - orchestrální doprovod - studentům zdejší konzervatoře pouze 1x za 2 roky na jednom jediném koncertě - a to je opravdu málo. Na takovém velkém městě s tak bohatou kulturní tradicí (a přítomnosti profesionálního hudebního tělesa), by se slušelo pořádat zde koncerty "mladých umělců" alespoň 2x ročně].

Velmi hezky vyzněl i klavírní cyklus poněkud opomíjeného Oskara Nedbala; a určitě by stálo za to realizovat nahrávku této krásné a zajímavé skladby pro Český rozhlas, protože tento komplet zatím nikdo nenatočil.

 

 

program (původně plánovaný)

program (původně plánovaný)

 

 

Životopisy:   

 

Adam Závodský (*1996)   

S hudbou se poprvé seznámil v první třídě základní školy, kdy začal docházet na kroužek hry na zobcovou flétnu. Po nějaké době však zjistil, že jej tato činnost nenaplňuje tak, jak by si přál a dal se zapsat na hru na klavír na ZUŠ Příbram k tehdy zaskakujícímu učiteli Přemyslu Zíkovi. Po roce pak začal na hodiny pana ředitele Zíky dojíždět do ZUŠ Březnice. V současnosti studuje 4. ročník Konzervatoře v Českých Budějovicích ve třídě MgA. Magdy Štajnochrové a zároveň 8. ročník Gymnázia Legionářů 402 v Příbrami. Mezi jeho úspěchy patří čestné uznání na Soutěži konzervatoří v Pardubicích a opakované umístění na Mezinárodní klavírní soutěži Vítězslava Nováka v Kamenici nad Lipou (nejnověji první cena a cena za nejlepší interpretaci díla Oskara Nedbala na loňském ročníku).

 

Václav Pelouch (*1996)    

Na housle začal hrát v 6 letech na základní umělecké škole v Sezimově Ústí. Po přijetí na Konzervatoř v Českých Budějovicích studoval rok u Mag. Art Nikolase Alessandra Danteho, nyní je studentem 4. ročníku ve třídě MgA. Jana Drhy. V současnosti se připravuje na Mezinárodní houslovou soutěž Váši Příhody.

 

 

fotogalerie:   

 

Adam ZávodskýAdam si připravil náročný programsál byl zaplněn do posledního místaposluchači
závěrečná úklona

9.7.2024

letní prázdniny

Přejeme všem prosluněněné letní prázdniny plné neopakovatelných zážitků. Po prázdninách se můžete - po 25 letech - těšit na novou paní ředitelku.více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít