Dokumenty ke stažení

 

Zápis ZUŠ Březnice do rejstříku škol a školských zařízení

• Zápis do rejstříku škol 1 - 1996 [ Zařazovací listina ] (589.57 kB)

• Zápis do rejstříku škol 2 - 2000 [ oprava ] (468.44 kB)

• Zápis do rejstříku škol 3 - 2008 [ literárně-dramatický obor ] (501.49 kB)

 

Zřizovací listina ZUŠ Březnice

• Zřizovací listina (596.31 kB)

 

Statut ZUŠ Březnice

• Statut školy (1.07 MB)

 

Vnitřní řády pro žáky a rodiče

• Školní řád (528.49 kB)

 

Minimální preventivní program

• Minimální preventivní program (470.96 kB)

 

Školní vzdělávací program ZUŠ Březnice

• Školní vzdělávací program (1.75 MB)

 

Učební plány

Učební plány jsou závazné dokumenty, které stanovují rozsah a rámcový obsah výuky v základní umělecké škole – počet let studia, povinné a nepovinné předměty, hodinovou dotaci atd.

Učební plány pro hudební obor byly schváleny MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod. č. j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995.

Upravené učební plány pro výtvarný obor byly schváleny MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod č. j. 18.455/2002-22 s platností od 1. září 2002.

Učební plány pro literárně-dramatický obor byly schváleny MŠMT ČR pod č. j. 22.225/2004-22 s platností od 1. září 2004 a pod č. j. 22.035/2005-22 s platností od 1. září 2005.

• Učební plány pro Základní umělecké školy (241.95 kB)

 

Učební osnovy [v současnosti už neplatné]

Obsah učiva u hudebního oboru se řídíli platnými učebními osnovami pro ZUŠ (dříve LŠU) z let 1980-1991, jak byly postupně vydávány SPN Praha. Obsah učiva bylo možno upravit až do 30% jeho rozsahu tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům a aby učební osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru.

Učební osnovy výtvarného oboru schválilo MŠMT ČR dne 26. dubna 2000 pod č. j. 15.865/2000-22 s platností od 1. září 2000.

Vybrané učební osnovy pro jednotlivé nástroje jsou pak zde v elektronické podobě k nahlédnutí.

• Přípravná hudební výchova, hudební nauka a úvod do skladebných nauk pro přípravné studium a I. stupeň (1.82 MB)

• Přípravná hudební výchova - Metodická příručka pro učitele LŠU (11.32 MB)

• Nauka o hudbě pro II. stupeň (416.01 kB)

• Hra na klavír pro přípravné studium a I. stupeň (1.71 MB)

• Hra na klavír, varhany a harfu pro I. stupeň - rozšířené vyučování (744.22 kB)

• Hra na klavír, varhany a harfu pro II. stupeň (1.58 MB)

• Hra na keyboard pro přípravné studium a I. stupeň (4 roky) (125.25 kB)

• Hra na akordeon a souborová hra pro přípravné studium a I. stupeň (1.17 MB)

• Hra na akordeon pro I. stupeň - rozšířené vyučování (186.54 kB)

• Hra na akordeon pro II. stupeň (1.44 MB)

• Hra na smyčcové nástroje pro přípravné studium a I. stupeň (3.79 MB)

• Hra na smyčcové nástroje pro I. stupeň - rozšířené vyučování (1.07 MB)

• Hra na smyčcové nástroje pro II. stupeň (1.08 MB)

• Hra na kytaru pro přípravné studium a I. stupeň (809.87 kB)

• Hra na kytaru a cimbál pro I. stupeň - rozšířené vyučování (356.87 kB)

• Hra na kytaru a cimbál pro II. stupeň (740.55 kB)

• Hra na dechové a bicí nástroje pro přípravné studium a I. stupeň (2.58 MB)

• Hra na dechové a bicí nástroje pro I. stupeň - rozšířené vyučování (1.22 MB)

• Hra na dechové a bicí nástroje pro II. stupeň (1.43 MB)

• Pěvecký hlasový výcvik a sborový zpěv pro přípravné studium a I. stupeň (1.26 MB)

• Pěvecká výchova a zpěv pro I. stupeň - rozšířené vyučování (356.87 kB) (290.89 kB)

• Pěvecká výchova a zpěv pro II. stupeň (247.99 kB)

• Hra v souboru, orchestru a komorní hra pro I. stupeň (1.04 MB)

• Vedení dětského sboru nebo instrumentálního souboru; taktovací technika a základy dirigování; elementární improvizace a hra na lehkoovladatelné (dětské) nástroje pro II. stupeň (921.49 kB)

• Literárně dramatický obor pro přípravné studium a I. stupeň (2.59 MB)

• Literárně dramatický obor pro I. stupeň - rozšířené vyučování (280.68 kB)

• Literárně dramatický obor pro II. stupeň (dramatické oddělení) (1.44 MB)

• Výtvarný obor pro přípravné studium a I. stupeň, rozšířené vyučování a II. stupeň (168.63 kB)

                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Pro zajímavost zde přikládáme k nahlédnutí vybrané učební osnovy, jež byly platné v šedesátých a sedmdesátých letech. Samozřejmě už dávno tyto osnovy pozbyly platnosti (a to někdy kolem roku 1980).

• Hra na klavír pro I. a II. cyklus lidových škol umění (8.50 MB)

• Hra na smyčcové nástroje a souborová hra pro I. a II. cyklus lidových škol umění (16.19 MB)

• Hra na lidové nástroje pro I. a II. cyklus lidových škol umění (11.77 MB)

 

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP) je dokument, podle kterého všechny Základní umělecké školy (tedy i naše škola) vytvořily vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP). ŠVP ZUŠ Březnice je každoročně aktualizován, na všech školách v ČR je tento dokument povinný a platný od 1. září 2012.

• Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (726.07 kB)

 

Organizační schéma ZUŠ Březnice

• Organizační schéma školy (1.95 MB)

 

Organizace školního roku (prázdniny)

• Organizace školního roku 2008/2009 (26.32 kB)

• Organizace školního roku 2009/2010 (25.71 kB)

• Organizace školního roku 2010/2011 (39.53 kB)

• Organizace školního roku 2011/2012 (28.12 kB)

• Organizace školního roku 2012/2013 (190.47 kB)

• Organizace školního roku 2013/2014 (31.26 kB)

• Organizace školního roku 2014/2015 (59.19 kB)

• Organizace školního roku 2015/2016 (83.89 kB)

• Organizace školního roku 2016/2017 (62.79 kB)

• Organizace školního roku 2017/2018 (139.68 kB)

• Organizace školního roku 2018/2019 (289.74 kB)

• Organizace školního roku 2019/2020 (210.86 kB)

• Organizace školního roku 2020/2021 (525.48 kB)

• Organizace školního roku 2021/2021 (142.04 kB)

• Organizace školního roku 2022/2023 (578.99 kB)

• Organizace školního roku 2023/2024 (236.76 kB)

• Organizace školního roku 2024/2025 (220.10 kB)

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy

• Výroční zpráva 2007/2008 (4.21 MB)

• Výroční zpráva 2008/2009 (6.19 MB)

• Výroční zpráva 2009/2010 (5.70 MB)

• Výroční zpráva 2010/2011 (801.73 kB)

• Výroční zpráva 2011/2012 (856.44 kB)

• Výroční zpráva 2012/2013 (817.86 kB)

• Výroční zpráva 2013/2014 (3.34 MB)

• Výroční zpráva 2014/2015 (3.47 MB)

• Výroční zpráva 2015/2016 (821.88 kB)

 

Zaměření prostor školy (1. a 2. patro)

• Zaměření (809.58 kB)

 

Kontrolní zprávy České školní inspekce

Zatím poslední kontrola České školní inspekce proběhla na naší škole dne 12. - 14. dubna 2023. Podrobnosti si můžete přečíst v inspekčních zprávách:

• Inspekční zpráva 2023 (860.99 kB)

• Inspekční zpráva 2015 (446.21 kB)

• Inspekční zpráva 2011 (4.89 MB)

• Inspekční zpráva 2008 (150.80 kB)

• Inspekční zpráva 2001 (232.02 kB)

 

Kontrolní šetření Krajské hygienické stanice

• Zápis z kontrolního šetření KHS 2014 (8.25 MB)

 

Energetická náročnost budovy

• Energetická náročnost budovy (1.46 MB)

• Ukazatele energetické náročnosti budovy (1.32 MB)

 

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

• Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (prohlášení o ochraně soukromí) (284.28 kB)

9.7.2024

letní prázdniny

Přejeme všem prosluněněné letní prázdniny plné neopakovatelných zážitků. Po prázdninách se můžete - po 25 letech - těšit na novou paní ředitelku.více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít