Interní přehrávky žáků z klavírní třídy paní učitelky Jitky Koupilové

 

Paní učitelka Jitka Koupilová nastoupila na naší školu 1. září 2014. Převzala prakticky celý úvazek po paní učitelce Janě Staňkové, která učila na ZUŠ Březnice od roku 1966 (tedy bezmála 50 let) a po dlouhodobé nemoci se rozhodla, že se do školy už nevrátí.

Protože nová paní učitelka by se ráda blíže seznámila s dětmi i jejich rodiči, popř. jim sdělila, to co má na srdci, rozhodla se uspořádat třídní předehrávky žáků. Ty proběhly za velkého zájmu rodičů ve čtvrtek 15. ledna 2015 v hudebním sále ZUŠ.

A patrně nezůstane pouze u těchto předehrávek, paní učitelka už plánuje na květen/červen další.

 

Na samý závěr přehrávek Petr Špryňar předvedl vlastní úpravu "Rolniček", kdy u klavíru stál; chvíli hrál normálně, pak s překříženýma rukama a nakonec se ke klavíru otočil zády s rukama dozadu - a tyto polohy v průběhu skladby několikrát vystřídal.

 

 

                                                     PROGRAM:

1.

česká národní

Poštovský panáček (úprava)

Andrea Štěpánová

2.

J. Filip

I. Hurník

Ukolébavka

Veselý listonoš

Natálie Pacltová

3.

I. Jurníčková

Malá písnička

Barbora Krotká

4.

L. Sluka

P. Kadosa

Veselá Jízda

Pocta Bartókovi

Petr Špryňar

5.

L. Němec

Růžový valčík (čtyručí hra)

Lenka Pauschová

Magda Novotná

6.

W. Gillock

Poselství zvonů

Lenka Pauschová

7.

P. Kadosa

Pocta Bartókovi

Eliška Krotká

8.

Saint Luc

Bourrée

Magda Novotná

9.

L. Němec

Waltz (čtyřruční hra)

Eva a Jana Fiřtíkovy

10.

J. Jurníčková

Jarní popěvek

Markéta Prüglová

11.

J. Jurníčková

W. Gillock

Vítání jara

Poselství zvonů

Eliška Tuháčková

12.

Beatles

J. Pauer

Yesterday

Melodie

Eva Fiřtíková

13.

Beatles

Směs melodií

Johana Prüglová

14.

L. Němec

Waltz (čtyřruční hra)

Johana a Markéta Prüglovy

15.

L. Sluka

J. Koreš

Před západem slunce

Rumba

Jana Fiřtíková

16.

C. Rollin

Obyčejné radosti nebo potěšení?

Markéta Pflegerová

17.

ZÁVĚR

P. Eben

vánoční koleda

-

Zvony před usnutím

Rolničky - vlastní úprava

Petr Špryňar

9.7.2024

letní prázdniny

Přejeme všem prosluněněné letní prázdniny plné neopakovatelných zážitků. Po prázdninách se můžete - po 25 letech - těšit na novou paní ředitelku.více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít