Účast vybraných žáků školy na schůzi SPCCH

 

pozvánka

pozvánka

 

 

Březnická organizace "Svaz postižených civilizačními chorobami" (SPCCH) oslovila v roce 2009 naší školu se záměrem o navázání trvalé spolupráce při zajištění kulurních programů. Schůze SPCCH se zpravidla konají 2x ročně (na podzim a na jaře), v jejímž průběhu pak někdy spoluúčinkují děti jednak z obou MŠ Březnice, ZŠ Březnice, SZŠ+VOŠ Březnice a rovněž tak žáci naší ZUŠ. Naše škola jako jediná ze všech nevynechala v tomto případě dosud ani jednu příležitost, aby žáci naší školy zde předvedli něco málo ze svého umění. Repertoár se ustálil na hraní starších populárních písní (především z 50. a 60. let), tedy skladeb, kdy účastníci - a nebývá jich nijak málo, vždy je sál kulturního domu zcela zaplněn a bývá v něm tedy okolo 250 lidí! - mohou zavzpomínat na své mládí. Pokaždé malí muzikanti nacvičují nové, v minulosti dosud zde nehrané písně.

 

                                                       -  *  -

 

Zde si pak můžete přečíst program ZUŠ Březnice tak, jak zazněl slovy pí. Ježkové na schůzi SPCCH konané v úterý dne 11. října 2011:

  

1.

A nyní se Vám představí vybraní žáci ze Základní umělecké školy Březnice, kteří si

pro vás připravili již tradiční krátký hudební program.

 

    - klavír -

 

2.

Jako první vystoupil ve hře na klavír Adam Závodský, a to ve skladbě s názvem „Pro

tanec“ od Bohuslava Martinů. A nebojte se, byla to jediná skladba z oblasti vážné

hudby (klasiky), kterou dneska uslyšíte. Dále už zazní jen slíbené populární skladby

z 50. a 60. let, tedy písničky našeho mládí.

Nejprve Karolína Zajíčková zahraje na zobcovou flétnu Podzimní koncert - píseň

italského skladatele Camilla Bargoniho, kterou měl na repertoáru zpěvák se sametovým

hlasem - Jiří Vašíček.

 

3.

Vzpomínáte, jak nám maminka v písni kupovala, až půjdem na veliký bál, Růžovou

krinolínu? Judita Čeřovská nazpívala tento evergreen pro Supraphon za doprovodu

orchestru Karla Vlacha už v roce 1958. Tak si zase rádi zavzpomínáme, tentokráte však

píseň zazní v interpretaci Davida Sýkory, který jí přednese na klarinet.

 

4.

Zpěvák, skladatel a kytarista Bob Dylan natočil do dnešních dnů přes 40 alb, vesměs

s písněmi vlastní tvorby. Řada z nich se stala světovými hity, a vy si jeden z nich -

s názvem Ten vítr to ví - který u nás kdysi zpíval Waldemar Matuška, dneska

vyslechnete v podání trubky Lukáše Veselého.

 

5.

Jako poslední vystoupí opět David Sýkora, který zahraje na klarinet píseň z repertoáru

Richarda Adama s názvem Šedý vlas.

 

Je to zároveň závěrečná píseň dnešního krátkého hudebního bloku ZUŠ Březnice.

 

Ještě chci podotknout, že dnešní účinkující byli ze třídy p. uč. Tomáše Bláhy, p. uč.

Antonína Žaluda a ředitele školy p. Přemysla Zíky, který zároveň doprovázel účinkující

na klavír.

 

 

fotogalerie z oslavy:   

 

schůzi zahájila paní Ježkovápoté vystoupily s kulturním blokem děti z 2. MŠ BřezniceAdam Závodský zahrál na klavír Bohuslava MartinůAdam Závodský
Karolína Zajíčková ve hře na zobcovou flétnuLukáš Veselý ve hře na trubkuLukáš VeselýDavid Sýkora ve hře na klarinet
David Sýkoranaši posluchačiještě jeden pohled do hlediště

9.7.2024

letní prázdniny

Přejeme všem prosluněněné letní prázdniny plné neopakovatelných zážitků. Po prázdninách se můžete - po 25 letech - těšit na novou paní ředitelku.více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít